ศูนย์ผลิตสื่อมุสลิมออนไลน์ วิทยุสาธารณะ เสียงอิสลาม FM104.25MHz(สวนหลวง) 081-915-3786

*******ศูนย์ผลิตสื่อมุสลิมออนไลน์ เลขที่1140(ตลาดเอี่ยมสมบัติ) ถนนศรีนครินทร์ สวนหลวง กทม. 10250 *********** *******ISLAM RADIO STATION FM104.25MHz วิทยุสาธารณะ เสียงอิสลาม (สวนหลวง)*******
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/module.inc on line 406.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
เขียนโดย muslimonair เมื่อ 14 มิถุนายน, 2009 - 22:45.

บรรยายล่าสุดในเว็บ

เรื่องวันที่ดูเรียงไอคอนบรรยายโดยขนาดไฟล์หมวด
40 ภารกิจลบล้างความผิด 25/12/2012 - 13:45834423.26 MB
The Light of Quran (อัลกุรอาน คือทางนำจริงหรือ) 17/09/2011 - 17:441036536.18 MB
หลักคําสอนของอิสลาม หลักธรรมพื้นฐานของศาสนาอิสลาม(การปฐมนิเทศสำหรับผู้มาครั้งแรก) 17/07/2011 - 17:202209346.11 MB
4อย่าง ที่ดีสุดทั้งใน ดุนยา อาคีเราะห์ 23/03/2014 - 06:14123122 MB
นบีของฉัน(ก้าวสู่ปีที่3 TMTV) 14/01/2014 - 20:41115119.16 MB
อิสลามสอนให้ยึดทางตรง หรือคนสอนให้ยึดตามใจ (คอยริสซุนนะห์ ลาดบัวขาว) 14/01/2014 - 19:08113017.65 MB
หัวใจที่แข็งกระด้าง หรือจะสู้หลักการที่แข็งแกร่ง (คอยริสซุนนะห์ ลาดบัวขาว) 14/01/2014 - 19:01111020.97 MB
เป็นอยู่คือ 24/12/2013 - 21:2264720.17 MB
มหาบุรุษผู้เปลี่ยนโลก 24/12/2013 - 21:0182821.92 MB
อะรัช บัลลังก์ของอัลลอฮฺ(ทางที่เทียงตรง) 12/11/2013 - 20:09109121.47 MB
เรียนรู้อากีด๊ะ..ตลอดชีวิต(มัสยิด ดารุลอัรกอม) 06/10/2013 - 07:51111023.28 MB
ซุนนะห์ที่ถูกละเลย 30/09/2013 - 17:16117920.68 MB
อะฮ์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ (หนองจอกพิทยานุสรณ์) 25/09/2013 - 19:2274724.67 MB
ดุนยาต้องเพราะอาคิเราะห์ต้องพร้อม 25/09/2013 - 13:1094120.57 MB
เลี้ยงลูกอย่างไรให้เข้าประตู 25/09/2013 - 12:5198424.89 MB

ตัฟซีร

เรื่องวันที่ดูเรียงไอคอนบรรยายโดย
การงานที่ทำลาย..บุญผลที่ได้กระทำมา(สถานีโทรทัศน์ไทยมุสลิมTMTV) 19/05/2012 - 11:294437
อรรถาธิบายอัลกุรอานซูเราะฮฺที่ 002 อัล-บะเกาะเราะฮฺ จากอายะฮฺที่ 146-150 26/02/2012 - 19:353121
อรรถาธิบายอัลกุรอานซูเราะฮฺที่ 002 อัล-บะเกาะเราะฮฺ จากอายะฮฺที่ 143-145(ทีวีมุสลิมไทยแลนด์) 11/02/2012 - 21:382797
แง่คิดจากอัลกุรอ่าน จงบริโภคจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้เาถิดและ จงอย่าตามก้าวเดินของชัยฏอน 24/01/2012 - 05:153283
อรรถาธิบายอัลกุรอานซูเราะฮฺ อิบรอฮีม (Ibrahim) จากอายะฮฺที่ 10 21/01/2012 - 07:523061

สังคมการเมืองและการปกครอง

ประวัติศาสตร์อิสลาม

สาระจากรายการวิทยุ

เรื่องวันที่ดูเรียงไอคอนบรรยายโดย
มูลเหตุแห่งความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในโลกอิสลาม 25/02/2011 - 16:463093
วันวาเลนไทน์กับการสอนลูกในอิสลาม 13/02/2011 - 21:242880
ศาสดาของศาสนาอิสลาม คือครูของมนุษย์ชาติ (ไม่เป็นเพียงครูของแผ่นดินไทยเท่านั้น) 14/01/2011 - 19:453679
มิติใหม่งานเมาลิดกลางปีนี้ เบียร์ที่มีแอลกอฮอล์0.01% ขายโจ๋งครึ่ง หน้าทางเข้าหอประชุม (เบียร์ฮาลาลโลก) 09/01/2011 - 20:343150
ยึดให้มั่น ตอนกฏแห่งสติปัญญา การจัดงานฉลองวันเกิดให้ทั้งท่านนบี 2อิสลามทำได้ไม(วันคริสต์มาสกับ การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไท) 16/12/2010 - 21:462814

ถาม-ตอบ

เรื่องวันที่ดูเรียงไอคอนบรรยายโดย
อิสลามมีคำตอบ:ทำไมมุสลิมจึงหัวรุนแรง,ทำไมผู้หญิงต้องคลุมผ้า,ใครสร้างพระเจ้า,มนุษย์เกิดมาทําไม,คนดีแต่ไม่ได้เป็นมุสลิม 11/09/2011 - 08:256350
อิสลามมีทางออก:ขอดุอาอฺให้ได้รับความร่ำรวยได้หรือไม่(TMTV) 03/09/2011 - 06:505340
อิสลามมีทางออก:การละหมาดอีซาในช่วงดึก ได้หรือไม่ 20/08/2011 - 20:353821
ตอบปัญหาคาใจในหลักการอิสลาม 15/08/2011 - 05:224259
อิสลามมีทางออก:ดุอาอฺของบ่าวที่ไม่ถูกตอบรับ 14/08/2011 - 21:173140
อิสลามมีทางออก:ข้อเท็จจริงของการตายในวันศุกร์(TVMT) 17/07/2011 - 20:444031
ถาม-ตอบปัญหาศาสนาTMTV:พ่อแม่เราจะกับมาในรอมฎอนนี้ต้องทำไร,ลูกชายได้เมียต่างศาสนา,ดุอาให้พ่อแม่ที่ตาย,ซื้อผลไม้เหมาสวน,ทำประกันรถ 17/07/2011 - 19:344100
ถาม-ตอบปัญหาศาสนาTVMT:โกงทรัพย์เด็กกำพร้าจะถูกลงโทษอะไร,จะไปเยี่ยมศพพ่อแม่คนพุทธได้หรือไม่,แม่ครัวเป็นคนพุทธมุสลิมจะกินไดไม่ 17/07/2011 - 08:033328
ถามตอบปํญหาTMTV:ให้ลูกนำละหมาดได้ไม่,เงื่อนไขในละหมาดวันศุกร์,แต่งกายรัดรูป,การกินดอกเบี้ยของธนาคารอิสลาม,อ่านอัลกุรอานให้คนตาย 14/07/2011 - 07:213778
ถามตอบปํญหาTMTV:ความประเสริฐคืนนิสฟูชะอฺบาน,หมอทำหมันหลังคลอด,ติดธุระจะละหมาดก่อนเวลาได้ไม,ดุอาหลังละหมาด,ดุอาให้พ้นทุกใจ 12/07/2011 - 06:214516
ไฟล์แนบขนาด
15371_562521107117626_2108177845_n.jpg45.27 KB
cologen.jpg70.18 KB