ศูนย์ผลิตสื่อมุสลิมออนไลน์ วิทยุสาธารณะ เสียงอิสลาม FM104.25MHz(สวนหลวง) 081-915-3786

*******ศูนย์ผลิตสื่อมุสลิมออนไลน์ เลขที่1140(ตลาดเอี่ยมสมบัติ) ถนนศรีนครินทร์ สวนหลวง กทม. 10250 *********** *******ISLAM RADIO STATION FM104.25MHz วิทยุสาธารณะ เสียงอิสลาม (สวนหลวง)*******
 • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT node.nid, node.sticky AS node_sticky, node.created AS node_created_created, node.title AS node_title, node.changed AS node_changed, node.created AS node_created, node_counter.totalcount AS node_counter_totalcount, files.filesize AS files_filesize FROM node node LEFT JOIN term_node term_node ON node.nid = term_node.nid LEFT JOIN term_hierarchy term_hierarchy ON term_node.tid = term_hierarchy.tid LEFT JOIN node_counter node_counter ON node.nid = node_counter.nid LEFT JOIN file_revisions file_revisions ON node.vid = file_revisions.vid LEFT JOIN files files ON file_revisions.fid = files.fid WHERE (node.status = '1') AND (term_node.tid IN ('6','7','8','9','10','11','44','56','58','61')) ORDER BY node_sticky DESC, node_created_created DESC, node_counter_totalcount ASC LIMIT 0, 15 in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT count(node.nid) FROM node node LEFT JOIN term_node term_node ON node.nid = term_node.nid LEFT JOIN term_hierarchy term_hierarchy ON term_node.tid = term_hierarchy.tid LEFT JOIN node_counter node_counter ON node.nid = node_counter.nid WHERE (node.status = '1') AND (term_node.tid = '61') in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT node.nid, node.sticky AS node_sticky, node.created AS node_created_created, node.title AS node_title, node.changed AS node_changed, node.created AS node_created, node_counter.totalcount AS node_counter_totalcount FROM node node LEFT JOIN term_node term_node ON node.nid = term_node.nid LEFT JOIN term_hierarchy term_hierarchy ON term_node.tid = term_hierarchy.tid LEFT JOIN node_counter node_counter ON node.nid = node_counter.nid WHERE (node.status = '1') AND (term_node.tid = '61') ORDER BY node_sticky DESC, node_created_created DESC, node_counter_totalcount ASC LIMIT 0, 5 in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT count(node.nid) FROM node node LEFT JOIN term_node term_node ON node.nid = term_node.nid LEFT JOIN term_hierarchy term_hierarchy ON term_node.tid = term_hierarchy.tid LEFT JOIN node_counter node_counter ON node.nid = node_counter.nid WHERE (node.status = '1') AND (term_node.tid = '6') in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT node.nid, node.sticky AS node_sticky, node.created AS node_created_created, node.title AS node_title, node.changed AS node_changed, node.created AS node_created, node_counter.totalcount AS node_counter_totalcount FROM node node LEFT JOIN term_node term_node ON node.nid = term_node.nid LEFT JOIN term_hierarchy term_hierarchy ON term_node.tid = term_hierarchy.tid LEFT JOIN node_counter node_counter ON node.nid = node_counter.nid WHERE (node.status = '1') AND (term_node.tid = '6') ORDER BY node_sticky DESC, node_created_created DESC, node_counter_totalcount ASC LIMIT 0, 5 in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT count(node.nid) FROM node node LEFT JOIN term_node term_node ON node.nid = term_node.nid LEFT JOIN term_hierarchy term_hierarchy ON term_node.tid = term_hierarchy.tid LEFT JOIN node_counter node_counter ON node.nid = node_counter.nid WHERE (node.status = '1') AND (term_node.tid = '10') in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT node.nid, node.sticky AS node_sticky, node.created AS node_created_created, node.title AS node_title, node.changed AS node_changed, node.created AS node_created, node_counter.totalcount AS node_counter_totalcount FROM node node LEFT JOIN term_node term_node ON node.nid = term_node.nid LEFT JOIN term_hierarchy term_hierarchy ON term_node.tid = term_hierarchy.tid LEFT JOIN node_counter node_counter ON node.nid = node_counter.nid WHERE (node.status = '1') AND (term_node.tid = '10') ORDER BY node_sticky DESC, node_created_created DESC, node_counter_totalcount ASC LIMIT 0, 5 in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT count(node.nid) FROM node node LEFT JOIN term_node term_node ON node.nid = term_node.nid LEFT JOIN term_hierarchy term_hierarchy ON term_node.tid = term_hierarchy.tid LEFT JOIN node_counter node_counter ON node.nid = node_counter.nid WHERE (node.status = '1') AND (term_node.tid = '8') in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT node.nid, node.sticky AS node_sticky, node.created AS node_created_created, node.title AS node_title, node.changed AS node_changed, node.created AS node_created, node_counter.totalcount AS node_counter_totalcount FROM node node LEFT JOIN term_node term_node ON node.nid = term_node.nid LEFT JOIN term_hierarchy term_hierarchy ON term_node.tid = term_hierarchy.tid LEFT JOIN node_counter node_counter ON node.nid = node_counter.nid WHERE (node.status = '1') AND (term_node.tid = '8') ORDER BY node_sticky DESC, node_created_created DESC, node_counter_totalcount ASC LIMIT 0, 5 in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT count(node.nid) FROM node node LEFT JOIN term_node term_node ON node.nid = term_node.nid LEFT JOIN term_hierarchy term_hierarchy ON term_node.tid = term_hierarchy.tid LEFT JOIN node_counter node_counter ON node.nid = node_counter.nid WHERE (node.status = '1') AND (term_node.tid = '11') in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT node.nid, node.sticky AS node_sticky, node.created AS node_created_created, node.title AS node_title, node.changed AS node_changed, node.created AS node_created, node_counter.totalcount AS node_counter_totalcount FROM node node LEFT JOIN term_node term_node ON node.nid = term_node.nid LEFT JOIN term_hierarchy term_hierarchy ON term_node.tid = term_hierarchy.tid LEFT JOIN node_counter node_counter ON node.nid = node_counter.nid WHERE (node.status = '1') AND (term_node.tid = '11') ORDER BY node_sticky DESC, node_created_created DESC, node_counter_totalcount ASC LIMIT 0, 5 in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT count(node.nid) FROM node node LEFT JOIN term_node term_node ON node.nid = term_node.nid LEFT JOIN term_hierarchy term_hierarchy ON term_node.tid = term_hierarchy.tid LEFT JOIN node_counter node_counter ON node.nid = node_counter.nid WHERE (node.status = '1') AND (term_node.tid = '7') in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT node.nid, node.sticky AS node_sticky, node.created AS node_created_created, node.title AS node_title, node.changed AS node_changed, node.created AS node_created, node_counter.totalcount AS node_counter_totalcount FROM node node LEFT JOIN term_node term_node ON node.nid = term_node.nid LEFT JOIN term_hierarchy term_hierarchy ON term_node.tid = term_hierarchy.tid LEFT JOIN node_counter node_counter ON node.nid = node_counter.nid WHERE (node.status = '1') AND (term_node.tid = '7') ORDER BY node_sticky DESC, node_created_created DESC, node_counter_totalcount ASC LIMIT 0, 5 in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT count(node.nid) FROM node node LEFT JOIN term_node term_node ON node.nid = term_node.nid LEFT JOIN term_hierarchy term_hierarchy ON term_node.tid = term_hierarchy.tid LEFT JOIN node_counter node_counter ON node.nid = node_counter.nid WHERE (node.status = '1') AND (term_node.tid = '44') in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT node.nid, node.sticky AS node_sticky, node.created AS node_created_created, node.title AS node_title, node.changed AS node_changed, node.created AS node_created, node_counter.totalcount AS node_counter_totalcount FROM node node LEFT JOIN term_node term_node ON node.nid = term_node.nid LEFT JOIN term_hierarchy term_hierarchy ON term_node.tid = term_hierarchy.tid LEFT JOIN node_counter node_counter ON node.nid = node_counter.nid WHERE (node.status = '1') AND (term_node.tid = '44') ORDER BY node_sticky DESC, node_created_created DESC, node_counter_totalcount ASC LIMIT 0, 5 in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT count(node.nid) FROM node node LEFT JOIN term_node term_node ON node.nid = term_node.nid LEFT JOIN term_hierarchy term_hierarchy ON term_node.tid = term_hierarchy.tid LEFT JOIN node_counter node_counter ON node.nid = node_counter.nid WHERE (node.status = '1') AND (term_node.tid = '56') in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT node.nid, node.sticky AS node_sticky, node.created AS node_created_created, node.title AS node_title, node.changed AS node_changed, node.created AS node_created, node_counter.totalcount AS node_counter_totalcount FROM node node LEFT JOIN term_node term_node ON node.nid = term_node.nid LEFT JOIN term_hierarchy term_hierarchy ON term_node.tid = term_hierarchy.tid LEFT JOIN node_counter node_counter ON node.nid = node_counter.nid WHERE (node.status = '1') AND (term_node.tid = '56') ORDER BY node_sticky DESC, node_created_created DESC, node_counter_totalcount ASC LIMIT 0, 5 in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT count(node.nid) FROM node node LEFT JOIN term_node term_node ON node.nid = term_node.nid LEFT JOIN term_hierarchy term_hierarchy ON term_node.tid = term_hierarchy.tid LEFT JOIN node_counter node_counter ON node.nid = node_counter.nid WHERE (node.status = '1') AND (term_node.tid = '9') in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT node.nid, node.sticky AS node_sticky, node.created AS node_created_created, node.title AS node_title, node.changed AS node_changed, node.created AS node_created, node_counter.totalcount AS node_counter_totalcount FROM node node LEFT JOIN term_node term_node ON node.nid = term_node.nid LEFT JOIN term_hierarchy term_hierarchy ON term_node.tid = term_hierarchy.tid LEFT JOIN node_counter node_counter ON node.nid = node_counter.nid WHERE (node.status = '1') AND (term_node.tid = '9') ORDER BY node_sticky DESC, node_created_created DESC, node_counter_totalcount ASC LIMIT 0, 5 in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT count(node.nid) FROM node node LEFT JOIN term_node term_node ON node.nid = term_node.nid LEFT JOIN term_hierarchy term_hierarchy ON term_node.tid = term_hierarchy.tid LEFT JOIN node_counter node_counter ON node.nid = node_counter.nid WHERE (node.status = '1') AND (term_node.tid = '58') in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT node.nid, node.sticky AS node_sticky, node.created AS node_created_created, node.title AS node_title, node.changed AS node_changed, node.created AS node_created, node_counter.totalcount AS node_counter_totalcount FROM node node LEFT JOIN term_node term_node ON node.nid = term_node.nid LEFT JOIN term_hierarchy term_hierarchy ON term_node.tid = term_hierarchy.tid LEFT JOIN node_counter node_counter ON node.nid = node_counter.nid WHERE (node.status = '1') AND (term_node.tid = '58') ORDER BY node_sticky DESC, node_created_created DESC, node_counter_totalcount ASC LIMIT 0, 10 in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT totalcount, daycount, timestamp FROM node_counter WHERE nid = 182 in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
เขียนโดย muslimonair เมื่อ 14 มิถุนายน, 2009 - 22:45.

ไฟล์แนบขนาด
15371_562521107117626_2108177845_n.jpg45.27 KB
cologen.jpg70.18 KB