อ.อิสมาแอล วิสุทธิปราณี

  • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT totalcount, daycount, timestamp FROM node_counter WHERE nid = 185 in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
  • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT totalcount, daycount, timestamp FROM node_counter WHERE nid = 177 in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
  • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT totalcount, daycount, timestamp FROM node_counter WHERE nid = 173 in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
  • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT totalcount, daycount, timestamp FROM node_counter WHERE nid = 170 in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
  • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT totalcount, daycount, timestamp FROM node_counter WHERE nid = 162 in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
  • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT totalcount, daycount, timestamp FROM node_counter WHERE nid = 147 in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
  • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT totalcount, daycount, timestamp FROM node_counter WHERE nid = 145 in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.


รวบรวมไฟล์บรรยาย เพื่อความเข้าใจอิสลาม จำแนกตามคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

แสงธรรมนำชีวิต

เขียนโดย muslimonair เมื่อ 14 มิถุนายน, 2009 - 23:20.

เทปบันทึกการบรรยาพิเศษเรื่อง "แสงธรรมนำชีวิต"
โดย "อ.อิสมาแอล วิสุทธิปราณี"โหลดไฟล์

สมบัติที่แท้จริงของมนุษย์

เขียนโดย muslimonair เมื่อ 3 มิถุนายน, 2009 - 02:06.

เทปบันทึกการบรรยาพิเศษเรื่อง "สมบัติที่แท้จริงของมนุษย์"
โดย "อ.อิสมาแอล วิสุทธิปราณี"โหลดไฟล์

รากฐานอิหม่าน 3 ประการ

เขียนโดย muslimonair เมื่อ 30 พฤษภาคม, 2009 - 11:49.

เทปบันทึกการบรรยาพิเศษเรื่อง "รากฐานอิหม่าน 3 ประการ"
โดย "อ.อิสมาแอล วิสุทธิปราณี"โหลดไฟล์

มีอะไรในฟาติฮะห์

เขียนโดย muslimonair เมื่อ 19 พฤษภาคม, 2009 - 23:36.

เทปบันทึกการบรรยาพิเศษเรื่อง "มีอะไรในฟาติฮะห์"
โดย "อ.อิสมาแอล วิสุทธิปราณี"โหลดไฟล์

บิดา-มารดา สำคัญไฉน

เขียนโดย muslimonair เมื่อ 14 พฤษภาคม, 2009 - 06:33.

เทปบันทึกการบรรยาพิเศษเรื่อง "บิดา-มารดา สำคัญไฉน"
โดย "อ.อิสมาแอล วิสุทธิปราณี"โหลดไฟล์

อัลกอดอ วัลกอดัร

เขียนโดย muslimonair เมื่อ 29 เมษายน, 2009 - 23:35.

เทปบันทึกการบรรยายพิเศษ เรื่อง "อัลกอดอ วัลกอดัร" ณ มูลนิธิสันติชน ลาดพร้าว112

ทำไมอิสลามจึงห้ามดอกเบี้ย

เขียนโดย muslimonair เมื่อ 26 เมษายน, 2009 - 23:01.

เทปบันทึกการบรรยาพิเศษเรื่อง "ทำไมอิสลามจึงห้ามดอกเบี้ย"
โดย "อ.อิสมาแอล วิสุทธิปราณี"โหลดไฟล์