อ.อิสมาแอล วิสุทธิปราณี

  • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT totalcount, daycount, timestamp FROM node_counter WHERE nid = 1818 in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
  • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT totalcount, daycount, timestamp FROM node_counter WHERE nid = 1438 in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
  • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT totalcount, daycount, timestamp FROM node_counter WHERE nid = 1350 in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
  • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT totalcount, daycount, timestamp FROM node_counter WHERE nid = 1083 in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
  • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT totalcount, daycount, timestamp FROM node_counter WHERE nid = 760 in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
  • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT totalcount, daycount, timestamp FROM node_counter WHERE nid = 740 in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
  • user warning: Table './musonair_mp3/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT totalcount, daycount, timestamp FROM node_counter WHERE nid = 363 in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.


รวบรวมไฟล์บรรยาย เพื่อความเข้าใจอิสลาม จำแนกตามคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ญินและไชตอน

เขียนโดย MuslimOnAir@Thai เมื่อ 26 พฤษภาคม, 2013 - 20:51.

ไฟล์เสียงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เรื่อง ญินและไชตอนน
โดย อ.อิสมาแอล วิสุทธิปราณี ณ มูลนิธิสันติชน ลาดพร้าว112
วิทยุสาธารณะ เสียงอิสลาม FM104.25MHz(สวนหลวง)โหลดไฟล์เสียงที่นี่


ครอบครัวมีความสําคัญอย่างไร ในอิสลาม(สันติชน)

เขียนโดย MuslimOnAir@Thai เมื่อ 16 ตุลาคม, 2011 - 20:46.

ไฟล์เสียงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เรื่อง "ครอบครัวมีความสําคัญอย่างไร ในอิสลาม" โดยชมรมผู้สนใจอิสลามสันติชน
โดย อ.บรรจง บินกาซัีน อ.สุไลมาน บุญชม อ.อิสมาแอล วิสุทธิปราณี อ.มุสตอฟา อยู่เป็นสุข ณ มูลนิธิสันติชน ลาดพร้าว112โหลดไฟล์เสียงที่นี่


ตอบปัญหาคาใจในหลักการอิสลาม

เขียนโดย MuslimOnAir@Thai เมื่อ 15 สิงหาคม, 2011 - 05:22.

เทปบันทึกการสนทนาธรรมตอบปัญหาคาใจในหลักการอิสลาม
โดย อ.บรรจง บินกาซัน อ.อิสมาแอล วิสุทธิปราณีโหลดไฟล์เสียงที่นี่


ดัจญาลตัวจริง(ผู้ทำลายสร้างความหายนะไปทั่วแผ่นดิน) เกิดมาแล้วจริงหรือ(เปรงคลองใหญ่)

เขียนโดย MuslimOnAir@Thai เมื่อ 24 มีนาคม, 2011 - 10:42.

เทปบันทึกการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง
"ดัจญาลตัวจริง(ผู้ทำลายสร้างความหายนะไปทั่วแผ่นดิน)เกิดมาแล้วจริงหรือ(เปรงคลองใหญ่)
โดย อ.อิสมาแอล วิสุทธิปราณีโหลดไฟล์เสียงที่นี่


คุยกันก่อน สิ้นรอมฎอน

เขียนโดย MuslimOnAir@Thai เมื่อ 5 กันยายน, 2010 - 21:11.

เทปบันทึกการบรรยายเรื่อง"คุยกันก่อน สิ้นรอมฎอน "ณ.มูลนิธิสันติชน ลาดพร้าว112
โดย อ.ราชันย์ ฮูเซ็น อ.อิสมาแอล วิสุทธิปราณีโหลดไฟล์เสียงที่นี่


ความยิ่งใหญ่ของรอมฎอน

เขียนโดย MuslimOnAir@Thai เมื่อ 1 กันยายน, 2010 - 22:15.

เทปบันทึกการบรรยายเรื่อง"ความยิ่งใหญ่ของรอมฎอน"ณ.มูลนิธิสันติชน ลาดพร้าว112
โดย อ.อับดุลกอเด็ร หมุดนุรักษ์ อ.อสมาแอล วิสุทธิปราณีโหลดไฟล์เสียงที่นี่