อ.มุสฎอฟา อยู่เป็นสุข

: Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.


รวบรวมไฟล์บรรยาย เพื่อความเข้าใจอิสลาม จำแนกตามคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราได้อะไรจากรอมฎอน(ชะบ๊าบหนองจอก)

เขียนโดย MuslimOnAir@Thai เมื่อ 4 สิงหาคม, 2013 - 16:51.

ไฟล์เสียงสาระธรรมอิสลามในหัวข้อเรื่อง "เราได้อะไรจากรอมฎอน"
โดย อ.มุสตอฟา อยู่เป็นสุข อ.ยะห์ยา โต๊ะมางี
มัสญิดอัล-อิลศลาหฺ(มูลนิธิอิสลามเพื่อการ­พัฒนา) หนองจอก



โหลดไฟล์เสียงที่นี่


นรก-สวรรค์(วันสันติชน)

เขียนโดย MuslimOnAir@Thai เมื่อ 22 กรกฎาคม, 2013 - 15:46.

ไฟล์เสียงสาระธรรมอิสลามในหัวข้อเรื่อง "นรก-สวรรค์(วันสันติชน)"
โดย อ.มุสตอฟา อยู่เป็นสุข อ.ยะห์ยา โต๊ะมางี อ.อินยาส นาคนาวา อ.สุไลมาน บุญชม



โหลดไฟล์เสียงที่นี่


ประโยชน์ต่อการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ(คลอง13&TMTV)

เขียนโดย MuslimOnAir@Thai เมื่อ 1 กุมภาพันธ์, 2013 - 11:42.

ไฟล์เสียงการเสวนาพิเศษเรื่อง "ประโยชน์ต่อการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ"
โดย อ.มุสตาฟา อยู่เป็นสุข อ.อิลยาส นาคนาวา สถานีโทรทัศน์ไทยมุสลิม TMTV



โหลดไฟล์เสียงที่นี่


อิสลามกับเป้าหมายชีวิต

เขียนโดย MuslimOnAir@Thai เมื่อ 24 พฤศจิกายน, 2012 - 11:43.

ไฟล์เสียงการเสวนาพิเศษเรื่อง "ชีวิตแบบอิสลาม,อิสลามกับเป้าหมายชีวิต"
โดย อ.มุสตาฟา อยู่เป็นสุข อ.อิลยาส นาคนาวา สถานีโทรทัศน์ไทยมุสลิม TMTV



โหลดไฟล์เสียงที่นี่


ทุเรียน แข่งแต่งโม(สถานีโทรทัศน์ไทยมุสลิมTMTV)

เขียนโดย MuslimOnAir@Thai เมื่อ 24 พฤศจิกายน, 2012 - 11:30.

ไฟล์เสียงเสวนาธรรมอิสลามในหัวข้อเรื่อง "ทุเรียน แข่งแต่งโม"
โดย อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด อ.อาบีดีน ฮัตซัน,อ.ยูซุฟ พงษ์กาวี อ.มุสฎอฟา อยู่เป็นสุข



โหลดไฟล์เสียงที่นี่


หน้าที่้อดทนต่ออัลลอฮฺ(สถานีโทรทัศน์ไทยมุสลิม)

เขียนโดย MuslimOnAir@Thai เมื่อ 8 พฤศจิกายน, 2012 - 07:09.

ไฟล์เสียงสาระธรรมอิสลามในหัวข้อ"หน้าที่้อดทนต่ออัลลอฮฺ"
โดย อ.มุสตอฟา อยู่เป็นสุข สถานีโทรทัศน์ไทยมุสลิม TMTV



โหลดไฟล์เสียงที่นี่


การแต่งงานแบบอิสลาม(TMTV)

เขียนโดย MuslimOnAir@Thai เมื่อ 3 พฤศจิกายน, 2012 - 04:40.

ไฟล์เสียงการเสวนาพิเศษเรื่อง "การแต่งงานแบบอิสลาม(TMTV)"(สถานีโทรทัศน์ไทยมุสลิม TMTV)
โดย อ.มุสตาฟา อยู่เป็นสุข อ.อิลยาส นาคนาวา



โหลดไฟล์เสียงที่นี่