สนใจอิสลาม

: Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.


รวบรวมไฟล์บรรยาย เพื่อความเข้าใจอิสลาม จำแนกตามคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

The Light of Quran (อัลกุรอาน คือทางนำจริงหรือ)

เขียนโดย MuslimOnAir@Thai เมื่อ 17 กันยายน, 2011 - 17:44.

ไฟล์เสียงในหัวข้อ "The Light of Quran"(อัลกุรอาน คือทางนำจริงหรือ)
บทพิสูจน์ความเป็นจริงเกี่ยวกับ อัลกุรอาน,คัมภีร์อัล-กุรอาน ทางนำแห่งมนุษย์ชาติ,พิสูจน์การมีอยู่จริงของพระผู้เป็นเจ้า
โดย อ.ชารีฟ วงเสงี่ยม ณ.มหาวิืยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
วิทยุสาธารณะ เสียงอิสลาม FM104.25MHz(สวนหลวง)โหลดไฟล์เสียงที่นี่


หลักคําสอนของอิสลาม หลักธรรมพื้นฐานของศาสนาอิสลาม(การปฐมนิเทศสำหรับผู้มาครั้งแรก)

เขียนโดย MuslimOnAir@Thai เมื่อ 17 กรกฎาคม, 2011 - 17:20.

เทปบันทึกการบรรยายพิเศษเรื่อง"หลักคําสอนของศาสนาอิสลาม หลักธรรมพื้นฐานของศาสนาอิสลาม "
โดย อ.บรรจง บินกาซัน โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน ลาดพร้าว 112
วิทยุสาธารณะ เสียงอิสลาม FM104.25MHz(สวนหลวง) ศูนย์ผลิตสื่อมุสลิมออนไลน์
มุสลิม ดิจิตอล มีเดีย เซ็นเตอร์ (MDMC)โหลดไฟล์เสียงที่นี่


การญิฮาดในอิสลาม

เขียนโดย MuslimOnAir@Thai เมื่อ 24 กรกฎาคม, 2013 - 19:35.

เทปบันทึกการบรรยายพิเศษเรื่อง"อบรมผู้สนใจอิสลาม การญิฮาดในอิสลาม"
โดย อ.บรรจง บินกาซัน โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน ลาดพร้าว 112โหลดไฟล์เสียงที่นี่


การบรรยายจากโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม หัวข้อการญิฮาดในอิสลาม โดย อ.บรรจง บินกาซัน

อบรมผู้สนใจอิสลาม ข้อเท็จจริงของการญิฮาดหรือการก่อการร้าย ในหลักการอิสลาม

เขียนโดย MuslimOnAir@Thai เมื่อ 2 ธันวาคม, 2011 - 02:08.

เทปบันทึกการบรรยายพิเศษเรื่อง"อบรมผู้สนใจอิสลาม ข้อเท็จจริงของการญิฮาดในอิสลาม"
โดย อ.สุไลมาน บุญชม ‏โหลดไฟล์เสียงที่นี่


เทปสัมภาษณ์พิเศษหัวข้อ กฎหมายอิสลาม สร้างสันติสุขได้จริงหรือ(วิทยุจุฬา FM101.5MHz)

เขียนโดย MuslimOnAir@Thai เมื่อ 25 กันยายน, 2011 - 16:45.

ไฟล์เสียงการสัมภาษณ์พิเศษเรื่อง "กฎหมายอิสลาม สร้างสันติสุขได้จริงหรือ"
โดย อ.สุลัยมาน บุญชม ผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามสันติชน ลาดพร้าว 112โหลดไฟล์เสียงที่นี่


เทปสัมภาษณ์พิเศษหัวข้อ"การประกอบพิธีฮัจย์ ณ.ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ มหานครมักกะห์ "(วิทยุจุฬา FM101.5MHz)

เขียนโดย MuslimOnAir@Thai เมื่อ 18 กันยายน, 2011 - 17:32.

ไฟล์เสียงการสัมภาษณ์พิเศษเรื่อง "การประกอบพิธีฮัจญ์ ณ.ดินแดนศักดิ์สิทธิ์(แสวงบุญที่เมกกะ)"
ทำไมมุสลิมต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์ และประวัติบางส่วนของพิธีฮัจญ์
โดย อ.สุลัยมาน บุญชม ผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามสันติชน ลาดพร้าว 112โหลดไฟล์เสียงที่นี่


อบรมผู้สนใจอิสลาม:ทำไมมุสลิมต้องถือศีลอดในเดือนรอมฏอน(การถือศีลอดในอิสลาม)

เขียนโดย MuslimOnAir@Thai เมื่อ 23 กรกฎาคม, 2011 - 07:50.

เทปบันทึกการบรรยายพิเศษเรื่อง"ทำไมมุสลิมต้องถือศีลอดในเดือนรอมฏอน"
มุสลิมกับการถือศีลอด,การถือศีลอดในอิสลาม,เทศกาลถือศีลอดของมุสลิม
โดย อ.บรรจง บินกาซัน โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน ลาดพร้าว 112โหลดไฟล์เสียงที่นี่