ซากาต บทบาทต่อการพัฒนาสังคม

เขียนโดย muslimonair เมื่อ 6 กันยายน, 2009 - 05:46.

เทปบันทึกการบรรยายพิเศษเรื่อง "ซากาต บทบาทต่อการพัฒนาสังคม"
โดย "อ.วิทยา วิเศษรัตน์"โหลดไฟล์เสียงที่นี่


ไฟล์เีสียงบรรยายในหัวข้อ ซะกาตเครื่องมือพัฒนาสังคมมุสลิม อธิบายถึงความสำคัญของซะกาต ในฐานะเครื่องมือที่จะใช้พัฒนาสังคมมุสลิม เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความสมบูรณ์ของศาสนาอิสลาม ผู้บรรยายได้ยกหลักฐานต่างๆ จากอัลกุรอานและหะดีษที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพในเชิงรูปธรรมอีกทางหนึ่งด้วย

ไฟล์แนบขนาด
177.mp38.46 MB