ซากาต บทบาทต่อการพัฒนาสังคม

user warning: Table './musonair_mp3/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire FROM cache_filter WHERE cid = '3:bbece32a6d2806b44dda54604cdcf703' in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
เขียนโดย muslimonair เมื่อ 6 กันยายน, 2009 - 05:46.

เทปบันทึกการบรรยายพิเศษเรื่อง "ซากาต บทบาทต่อการพัฒนาสังคม"
โดย "อ.วิทยา วิเศษรัตน์"โหลดไฟล์เสียงที่นี่


ไฟล์เีสียงบรรยายในหัวข้อ ซะกาตเครื่องมือพัฒนาสังคมมุสลิม อธิบายถึงความสำคัญของซะกาต ในฐานะเครื่องมือที่จะใช้พัฒนาสังคมมุสลิม เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความสมบูรณ์ของศาสนาอิสลาม ผู้บรรยายได้ยกหลักฐานต่างๆ จากอัลกุรอานและหะดีษที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพในเชิงรูปธรรมอีกทางหนึ่งด้วย

ไฟล์แนบขนาด
177.mp38.46 MB