หลักคําสอนของอิสลาม หลักธรรมพื้นฐานของศาสนาอิสลาม(การปฐมนิเทศสำหรับผู้มาครั้งแรก)

user warning: Table './musonair_mp3/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire FROM cache_filter WHERE cid = '3:e6db0665c042f142e5d4aa9a86fb256f' in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/database.mysql.inc on line 172.
เขียนโดย MuslimOnAir@Thai เมื่อ 17 กรกฎาคม, 2011 - 17:20.

เทปบันทึกการบรรยายพิเศษเรื่อง"หลักคําสอนของศาสนาอิสลาม หลักธรรมพื้นฐานของศาสนาอิสลาม "
โดย อ.บรรจง บินกาซัน โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน ลาดพร้าว 112
วิทยุสาธารณะ เสียงอิสลาม FM104.25MHz(สวนหลวง) ศูนย์ผลิตสื่อมุสลิมออนไลน์
มุสลิม ดิจิตอล มีเดีย เซ็นเตอร์ (MDMC)โหลดไฟล์เสียงที่นี่


เนื้อหาการสอน

1. ภาคศรัทธา
อิสลาม ความหมาย วัตถุประสงค์และความเป็นมาของหลักศรัทธา 6 ประการ หลักปฏิบัติ 5 ประการ
แนวทางการดำเนินชีวิตในแบบอย่างของอิสลาม ได้แก่ มารยาทในการกิน การทักทาย การเยี่ยมเยียน การแต่งกาย สิ่งที่ต้องห้ามในอิสลาม การแต่งงาน การปฏิบัติต่อทารกแรกเกิด การตายและการจัดงานตามคำสอน การดำเนินชีวิต รวมทั้งวัฒนธรรมอิสลาม
2. ภาคปฏิบัติ
การทำความสะอาดร่างกายตามหลักศาสนบัญญัติในภาวะการต่าง ๆ คำอ่าน ความหมาย และท่าทางในการละหมาดและดุอาต่างๆ
3. ภาคกิจกรรมค่าย
จะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าร่วม 1 ครั้ง เป็นการปฏิบ้ติละหมาดจริงนอกสถานที่

หัวข้อการบรรยาย

1. ความเชื่อในเอกภาพของพระเจ้า โทษของการปฏิเสธพระเจ้า และการเชื่อในพระเจ้าหลายองค์
2. การละหมาด ความหมาย ความสำคัญ รายละเอียดต่าง ๆ
3. ความตายและการฟื้นคืนชีพในโลกหน้า สภาพของนรกและสวรรค์ในอัลกุรอ่าน การจัดการศพ
4. การถือศีลอด
5. การศรัทธาในกฎกำหนดสภาวะการณ์ (กฎความดี–ชั่ว)
6. จรรยามารยาท การทักทาย การแต่งกาย การรับประทาน การใช้มัสยิด ความสะอาด การปฏิบัติต่อผู้อื่น
7. การศรัทธาในบรรดานบีและมลาอิกะฮ์ ประวัติโดยย่อของท่านนบีมูฮัมหมัด
8. การญีฮาด ความหมายและความสำคัญ เงื่อนไขของการญีฮาดด้วยอาวุธ
9. การแต่งงาน หน้าที่ของสามีและภรรยาในอิสลาม
10. การหย่าร้าง
11. ซะกาต
12. ฮัจญ์ ความเป็นมา วัตถุประสงค์และการปฏิบัติ
13. มนุษย์ การสร้างและวัตถุประสงค์ของชีวิต
14. การศรัทธาในคัมภีร์อัลกุรอ่าน
15. อาหารและธุรกิจต้องห้าม

โครงสร้างและระบอบชีวิตในอิสลาม

1. หลักศรัทธา มี 6 ประการดังนี้
1. ศรัทธาในอัลลอฮ์
2. ศรัทธาในมลาอิกะฮ์ (ทูตสวรรค์ของอัลลอฮ์)
3. ศรัทธาในบรรดาคัมภีร์
4. ศรัทธาในบรรดาศาสนทูต
5. ศรัทธาในกฏกำหนดสภาวะการณ์ของพระเจ้า
6. การยืนยันความศรัทธา
2. การยืนยันความศรัทธา มี 5 ประการดังนี้
1. การกล่าวปฏิญาณตนว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ และมูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์”
2. การละหมาดวันละ 5 เวลา
3. การถือศีลอด
4. การจ่ายซะกาต
5. การทำฮัจญ์
3. จริยธรรมในการดำเนินชีวิต
1. มารยาทต่าง ๆ เช่น การทักทาย การแต่งกาย ฯลฯ
2. ครอบครัว เช่น หน้าที่สมาชิกครอบครัว การแต่งงาน การหย่า การจัดการมรดก ฯลฯ
3. เศรษฐกิจ การทำสัญญา จริยธรรมทางธุรกิจ ฯลฯ
4. การเมืองการปกครอง ความยุติธรรม การปฏิบัติตนต่อคนภายในการปกครอง
5. สังคม เช่น การปฏิบัติต่อเพื่อนบ้าน ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง ฯลฯ
6. การสงครามและสันติภาพ
7. จริยธรรม เช่น การให้ความรัก ความเมตตา การอดทน การให้อภัย ความเสียสละ ความสามัคคี ฯลฯ

ไฟล์แนบขนาด
1288.mp346.11 MB