สถานการณ์โลกมุสลิม(โครงการผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน)

เขียนโดย MuslimOnAir@Thai เมื่อ 13 มีนาคม, 2011 - 15:58.

ไฟล์เสียงการเสวนาพิเศษเรื่อง "สถานการณ์โลกมุสลิม(สันติชน)"
โดย รศ.ดร.จรัญ มะลูลีม อ.บรรจง บินกาซัน จัดโดย โครงการผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชนโหลดไฟล์เสียงที่นี่


ไฟล์แนบขนาด
1052.mp327.2 MB