กีตาบ มลายู ภัยอันตราย(เฉพาะลัทธิที่นิยมความลี้ลับและลัทธิซูฟีย์ เท่านั้น)

เขียนโดย MuslimOnAir@Thai เมื่อ 19 กุมภาพันธ์, 2011 - 22:54.

ไฟล์เสียงการอภิปรายในหัวข้อเรื่อง กีตาบ มลายู ภัยอันตราย(เฉพาะลัทธิที่นิยมความลี้ลับและลัทธิซูฟีย์ เท่านั้น)
โดย อ.อบคุลวาเฮด หวัดประโยชน์ อ.อับคุลลอฮฺ สุไลหมัด ฟารีด เฟ็นดี้โหลดไฟล์เสียงที่นี่


ไฟล์แนบขนาด
1004.mp331.6 MB